ارزیابی

اروپا

هتل مکان: هتلی در جنوب آتن

  • May 17, 2018
  • ما سفر خود به یونان را از آتن شروع کردیم و در شب اولی که در آتن بودیم در هتلی به نام مکان یا سام‌ور اقامت کردیم که تجربه ما از این اقامت را در این مطلب می‌خوانید